Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Do wtorku 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 rodzice kandydata muszą potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Publikacja list kandydatów przyjętych nastąpi

w środę 19 sierpnia do godziny 14.00.

 

Decyzja o utworzeniu danego kierunku uzależniona będzie

od liczby kandydatów, którzy potwierdzili wolę przyjęcia (złożyli oryginały).

Poniżej listy zakwalifikowanych uczniów:

 

 Technikum

  technik handlowiec

  technik żywienia i usług gastronomicznych

   technik informatyk

   technik elektryk

    technik budownictwa

 

 Branżowa Szkoła I stopnia

    Lista  niezakwalifikowanych  kandydatów- grupa wielozawodowa

    Lista  zakwalifikowanych kandydatów - grupa wielozawodowa

    Lista zakwalifikowanych kandydatów -  mechanik pojazdów samochodowych

    Lista zakwalifikowanych kandydatów -monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  

 Branżowa Szkoła II stopnia

    Lista zakwalifikowanych kandydatów -  branżowa szkoła II stopnia

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

Branżowa szkoła I stopnia po szkole podstawowej

 

pozostałe klasy zgodnie z obowiązującymi 

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

Technikum  5-letnie po szkole podstawowej

 

pozostałe klasy zgodnie z obowiązującymi 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.