Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

 wychowanie fizyczne nr 4,5,6 kl. 4tb 31 i 3.04.2020                   

 wychowanie fizyczne nr 4,5,6 kl. 4kh 31 i 2.04.2020                     wychowanie fizyczne nr 4,5,6 kl. 3ti 30 i 2.04.2020

 wychowanie fizyczne nr 4,5,6 kl. 3eb 31 i 3.04.2020                     wychowanie fizyczne nr 4,5,6 kl. 3b 30 i 31.03.2020

 wychowanie fizyczne nr 4,5,6 kl. 2eb 30 i 2.04.2020                     wychowanie fizyczne nr 4,5,6 kl. 2c 30 i 31.03.2020

 wychowanie fizyczne nr 4,5,6 kl. 1ie 30 i 2.04.2020                       wychowanie fizyczne nr 4,5,6 kl. 1d 31 i 1.04.2020

 wychowanie fizyczne kl. 4tb 24 i 27.03.2020                                  Lekcja wychowawcza nr 1 klasa 2eb 27.03.2020r.

 wychowanie fizyczne kl. 1d 24 i 25.03.2020                                   wychowanie fizyczne kl. 1ie 23 i 26.03.2020

 wychowanie fizyczne kl. 2c 23 i 24.03.2020                                   wychowanie fizyczne kl. 2eb 23 i 26.03.2020 

 wychowanie fizyczne kl. 3b 23 i 24.03.2020                                  wychowanie fizyczne kl. 3eb 24 i 27.03.2020

 wychowanie fizyczne kl. 3ti 23 i 26.03.2020                                  wychowanie fizyczne kl. 4kh 24 i 26.03.2020