Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

  Język polski 1c 8. 04                                                 Język polski 1d  8.04       

 Język polski 2a 8. 04                                                 Język polski 3a 6. 04     

 Język polski 3b 6. 04                                                Język polski 3c 6. 04

 

 Lekcje zdalne II tydzień 30.03.2020– 3.04.2020  .                                                   

 Lekcje zdalne I tydzień 25.03.2020 – 28.03.2020