Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
- rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów