Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Szanowni Państwo,

 

 

 

we wszystkich szkołach w Polsce Próbna Matura z Operonem rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie, tak aby wiernie oddać przebieg egzaminu państwowego oraz zapewnić rzetelne wyniki. Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie.

 

 

 

Jak przeprowadzić Próbną Maturę z Operonem zgodnie z procedurą?
– Każdy karton zawiera materiały przeznaczone na jeden dzień egzaminu. Prosimy o otwarcie odpowiedniego kartonu w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30. 
– Zgodnie z procedurą CKE zalecamy przeprowadzenie losowania miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną.
– Prosimy o wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną. W tym celu należy wywiesić na drzwiach sali znajdujący się w paczce plakat.
– Dla każdego ucznia jest przeznaczony jeden arkusz egzaminacyjny oraz jedna karta odpowiedzi do egzaminów z języków obcych. 
– Do arkuszy z języków obcych są dołączone płyty CD z nagraniami do zadań rozumienia ze słuchu. Nagrania będą również dostępne na stronie www.egzaminy.operon.pl dzień przed egzaminem.

 

 

 

Szczegółowy harmonogram Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem w 2019 r.:

 

 

 

19 listopada: 9.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut); 
14.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

 

 

 

20 listopada: 9.00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut); 
14.00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

 

 

 

21 listopada: 9.00 – egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut); 
14.00 – egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

 

 

 

22 listopada: 9.00 – egzamin z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii, fizyki (180 minut)

 

 

 

Odpowiedzi do wszystkich arkuszy wraz z kartotekami dla nauczycieli zostaną udostępnione na stronie www.egzaminy.operon.pl.

 

 

 

Uczniowie będą mogli zapoznać się z odpowiedziami na stronie internetowej gieldamaturalna.pl. Odpowiedzi do przedmiotów zdawanych w sesji porannej (9.00) będą publikowane o godzinie 13.00 każdego dnia egzaminacyjnego, a odpowiedzi do przedmiotów zdawanych w sesji popołudniowej (14.00) – o godzinie 18.00.

 

 

 

Raport Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem zostanie zaprezentowany 14 stycznia 2019 r.