Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

W minionym roku szkolnym 100 uczniów skorzystało z możliwości odbycia miesięcznego, płatnego stażu. Uczniowie w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy wybierali firmy, następnie odbywali tam staż zawodowy, za który otrzymali stypendium w wysokości 1071 zł, zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie, a w sytuacji braku wyżywienia ekwiwalent pieniężny.
W zależności od zawodów uczniowie udali się na staże nie tylko do lokalnych przedsiębiorców, ale także do firm IT w Opolu i Hotelu Hilton we Wrocławiu.
Dzięki stażom uczniowie sprawdzają swoje kwalifikacje i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, zdobywają doświadczenie, nawiązują kontakty z potencjalnymi pracodawcami oraz, co ważne dla wielu z nich, zarabiają swoje pierwsze pieniądze!
W naszej szkole przewidzianych jest jeszcze około 100 miejsc dla uczniów technikum na odbycie stażu. Wszystkich chętnych zapraszamy!