Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Uczniowie wyjeżdżający na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ rozpoczęli realizacje zajęć z przygotowania językowego.

 Zajęcia są prowadzone przez panią Joannę Bryłę oraz panów Pawła Marciniszyna i Romana Wolnego, którzy także będą sprawowali opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu. Zajęcia te skupiają się głównie na poprawie umiejętności konwersacyjnych naszych wychowanków.

Przedstawiamy kilka zdjęć z ostatnich spotkań. Po następnych zajęciach dołączymy kolejne.