Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

    

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Szropa

Ukończył szkołę w roku szkolnym 2011/2012  w  zawodzie  technik budownictwa.

 

Obecnie  : pracuje w ZSZ Olesno w charakterze nauczyciela języka angielskiego i biologii.

 

 

Wspomina swoją szkołę :  „Czteroletnia szkoła przy ulicy Wielkie Przedmieście w Oleśnie okazała się przydatna już w pierwszych tygodniach studiów – wykazywałem się wypracowanym zmysłem współpracy, odpowiedzialności i systematyczności. W moim przypadku szczególnie interesujące wydaje się pytanie o przynależność. W dalszej perspektywie zaowocowało pracą zawodową w tejże placówce.

Definicja poczucia przynależności oznacza, że człowiek czuje się w jakimś miejscu oczekiwany, szanowany, włączony w to miejsce, czyli jest jego częścią i wreszcie czuje się wspierany. Są to cztery elementy, z których każdy jest bardzo ważny – zarówno jako uczeń jak i aktualnie jako nauczyciel – mogę z czystą świadomością powiedzieć, że w tej szkole są one na pierwszym miejscu”.