Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

  


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 2

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 11 lutego 2019r
Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkole ponadgimnazjalnej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2019/2020Data

Nazwa zespołu

Nazwa szkoły

Adres zespołu/szkoły

Typ szkoły

Zawód

Liczba przyjętych

Liczba wolnych miejsc