Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

ZASADY REKRUTACJI

DO  SZKÓŁ WCHODZĄCYCH

W SKŁAD

ZESPOŁU  SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE

NA ROK

SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

I. Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia                      31 stycznia 2019r.

II. Zarządzenie wewnętrzne nr 2 Dyrektora ZSZ  w Oleśnie  z dnia       11 lutego 2019r.

III. Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia                26 lutego 2019r.

IV. Zarządzenie nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia                26 lutego 2019r.