Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

KOMITET RODZICIELSKI

 

DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

PREZYDIUM ( od 24.10.2018r.)

 

p. Renata Połowniak - przewodnicząca

 

p. Joanna Kościelna -z-ca przewodniczącej

 

 

p. Bożena Klonowska-sekretarz

 

p. Regina Chrobok -skarbnik

 

 

KOMISJA REWIZYJNA  Komitetu Rodzicielskiego

 

p. Grażyna Szukała -przewodnicząca

 

p. Ewa Ochmańska - członek

 

p. Robert Izydorczyk - członek