Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

KOMITET RODZICIELSKI

 

DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PREZYDIUM ( od 18.10.2017r.)

 

 

 

 

p. Bogdan Syrek-przewodniczący

 

 

 


p. Joanna Kościelna -z-ca przewodniczącego

 


p. Bożena Klonowska-sekretarz

 

 


p. Regina Chrobok -skarbnik

 

 

 

 

 

 KOMISJA REWIZYJNA  ( od 18.10.2017r.)

 

 

p. Renata Połowniak - przewodnicząca

 

 

 


 

p. Ewa Ochmańska - członek

 

 


p. Robert Izydorczyk - członek