Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie


KOMITET RODZICIELSKI

DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO


PREZYDIUM ( od 16.10.2014r.)p. Bogdan Syrek-przewodniczący
p. Krystyna Panicz-z-ca przewodniczącego
p. Barbara Morawiak-sekretarz
p. Zygfryd Huć -skarbnik  


 KOMISJA REWIZYJNA  ( od 16.10.2014r.)

p. Anna Zając-przewodnicząca

p. Małgorzata Kansik - członek

p. Irena Wiktor-członek