Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

KOMITET RODZICIELSKI

 

DZIAŁAJĄCY PRZY ZSZ OLESNO

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

PREZYDIUM ( od 16.11.2016r.)

 


p. Bogdan Syrek-przewodniczący

 


p. Joanna Kościelna -z-ca przewodniczącego

 


p. Bożena Klonowska-sekretarz


p. Zygfryd Huć -skarbnik  

 

 

 KOMISJA REWIZYJNA  ( od 16.11.2016r.)


 p. Anna Zając-przewodnicząca

 


 p. Ewa Ochmańska - członek


p. Robert Izydorczyk - członek