Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Uprzejmie informuję, że na zebraniu „trójek klasowych” Komitetu Rodzicielskiego, działającego przy ZSZ, została ustalona kwota składki na Komitet Rodzicielski   w bieżącym roku szkolnym.

Wynosi ona 50 złotych i może być płatna ( w Kasie Szkoły) w 2 ratach:
I rata  -  do dn.  31.01.2017r.,

II rata  -  do dn.  31.05.2017r.

Dogodną okazją do zebrania składki mogą być wywiadówki. Zebrane kwoty w klasach należy przekazać do Kasy Szkoły ( p. M. Kapuścik).