Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w OleśnieOgólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci,

młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”
Ogólne Warunki Ubezpieczenia