Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

z 1 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

 

podczas etapu praktycznego

 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

w sesji czerwiec 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

„Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

 

Lp.

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

Zdający przynosi na egzamin

1.

311[04]

Technik budownictwa

Kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2.

341[03]

Technik handlowiec

Kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3.

312[01]

Technik informatyk

 

----------------------------------------

 

 

 

Na egzamin należy zgłosić się

 

z dokumentem tożsamości

 

na 30 minut

 

przed wyznaczoną  godziną rozpoczęcia