Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

z 25 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

 

w części pisemnej

 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

w sesji maj – lipiec 2016 r.

 

 

 

 

 

„Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.”

 

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

z 25 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

 

w części praktycznej

 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

w sesji maj – lipiec 2016 r.

 

 

 

„Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

 

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

A 18 (w)

Sprzedaż towarów

 

-----------------------------------

2.

B 33 (d)

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3.

E 07 (w)

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

-------------------------------------

4.

E 08 (w)

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

-------------------------------------

5.

E 12 (wk)

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

----------------------------------------

6.

E 13 (wk)

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

---------------------------------------

7.

T 06 (w)

Sporządzanie potraw i napojów

 

-------------------------------------

 

 

 

 

 

Na egzamin należy zgłosić się

 

z dokumentem tożsamości

 

na 30 minut

 

przed wyznaczoną  godziną rozpoczęcia