Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Poznaj Polskę

ZSZ Olesno

Biblioteka

Solidarni z Ukrainą

Vulcan e - dziennik

Lompa to człowiek o wielu pasjach i zainteresowaniach, stąd też jego działalność ma różne oblicza. Bogatą dziedziną jego pracy było pisarstwo, a dorobek w tym zakresie jest bardzo bogaty i można tu wyróżnić: poezję i prozę, prace historyczne, prace etnograficzne, podręczniki dla uczniów i nauczycieli, pisma z zakresu oświaty rolniczej, prace publicystyczne i dziennikarskie, a także pisma religijne.  Lompa najbardziej cenił twórczość literacką, o czym świadczy fakt, że określał siebie mianem „wieszcza górnośląskiego”.  

 

 

 

 

Twórczość pisarska Lompy obejmuje 56 książeczek i broszur oraz przeszło 150 tytułów utworów, notatek, artykułów i korespondencji, publikowanych w różnych czasopismach. Wiele prac nie zostało ogłoszonych drukiem i spoczywa w rękopisach. Ważny element jego twórczości stanowią prace popularyzatorskie z zakresu dziejów Śląska. W bezpośrednim związku z tematyką historyczną pozostawały jego artykuły i utwory o współczesnym życiu Śląska.

Umiłowanie kultury ludowej skłoniło go do zbierania różnych przekazów twórczości ludowej, czyli bajek, pieśni, przysłów, które opracowywał i popularyzował wśród społeczeństwa. W jego twórczości znajdziemy również rozprawki i artykuły treści rolniczej i gospodarskiej.

Trzeba pamiętać, że Lompa w tym względzie nie był tylko teoretykiem. W Lubszy prowadził wzorcowy ogród warzywny i sad. Jego wielką pasją było również pszczelarstwo, którym zaraził go jego teść. Z  kolei zainteresowania historią lokalną skłoniły go do poszukiwań w archiwach miejskich, skąd wynotowywał ciekawe informacje historyczne. Tak właśnie powstała słynna kronika Olesna, czy powieść historyczna o oblężeniu Byczyny.  Do jego ważniejszych zasług trzeba zaliczyć również organizowanie polskich czasopism ludowych na Śląsku. Jego aktywność dziennikarska szczególnie widoczna była na łamach czasopisma „Tygodnik Polski”. W 2008 roku pani dr Adelheid Glauer opublikowała „Historyczne zdarzenie w mieście Oleśnie Śl. 1208-1855”. Książka prezentuje zapiski Józefa Lompy dotyczące historii naszego miasta na przestrzeni wieków.

           

     

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.