Komisja RekrutacyjnaZałącznik Nr 4

do Zarządzenia

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 19 lutego 2016r

 

SKŁAD SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSZ OLESNO ORAZ POSTĘPOWANIA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. mgr Katarzyna Wiecha – przewodnicząca

2. mgr Wojciech Motus – z-ca przewodniczącego

3. mgr Joanna Bryła – protokolant

4. mgr Zygfryd Kulig – członek

5. mgr Dariusz Rozik – członek

6. mgr Anna Bednarek – członek

7. mgr Karina Reimnann – członek

8. kol. Roman Wolny – członek

9. mgr Patrycja Prukop- członek


Zakres czasowy działania Komisji – od 29 lutego do 31 sierpnia 2016r

Zakres terytorialny działania Komisji – rejon działania ZSZ Olesno
Załącznik Nr 5

do Zarządzenia

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 19 lutego 2016r

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkole ponadgimnazjalnej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017


Data

Nazwa

Zespołu

Nazwa

szkoły

Miejscowość
Ulica i Nr

Typ

szkoły

Zawód/

klasa

Ilość

wolnych

miejsc