Związani z Oleska Zawodówką

Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób czują się związani z Oleska Zawodówką  prosimy o powiększenie grona naszego Stowarzyszenia.
Każda inicjatywa i jakiekolwiek wsparcie  
(finansowe, rzeczowe, doradcze i inne) jest bardzo mile widziane.
Chcielibyśmy, aby wszystkim nam przyświecały słowa M. Schelera,  
który powiedział:

„Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy coś daje.
Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać”

 

Aby zostać członkiem zwyczajnym, należy wypełnić deklarację   
(wzór deklaracji do pobrania w sekretariacie szkoły i tam także można uzyska wszelkie informacje o Nas) a także uiścić składkę w wysokości 10 złotych.

 

Członkiem zwyczajnym, zgodnie z § 12 p. 1 Statutu Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

 

Osoby zainteresowane działalnością w Stowarzyszeniu bądź udzieleniem wsparcia finansowego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

34 358 26 15

lub elektroniczny:

zszolesno@o2.pl


O szczegółowych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie będziemy informować na bieżąco, na stronie internetowej szkoły: www.zszolesno.pl.