Nowy rok szkolny w ZSZ w Oleśnie

Koniec wakacji łączy się nieodzownie z początkiem nowego roku szkolnego, jest to szczególny moment zwłaszcza dla uczniów klas pierwszych. 4 września młodzież klas starszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej spotkała się w swoich zespołach klasowych z wychowawcami na terenie szkoły. Na terenie Miejskiego Domu Kultury, jak co roku, miała miejsce uroczysta inauguracji nowego roku szkolnego dla 6 klas pierwszych. Młodzież   klas technikum i po raz pierwszy uczniowie szkoły branżowej I stopnia zostali wprowadzeni w realia szkoły przez dyrektora Horsta Chwałka. Mieli okazję wysłuchać również krótkiego wykładu na temat sztandaru szkoły, a także zostali zapoznani z sylwetką patrona ZSZ Józefa Lompy. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, panowie: Alojzy Bardorz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, Manfred Szropa Pierwszy Podstarszy Cechu, Gerard Blaszczok Drugi Podstarszy Cechu, Paweł Miozga kierownik Biura Cechu, a także Jacek Szacówka kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP oraz przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Bogdan Syrek. Z kolei 8 września na terenie szkoły nowy rok szkolny rozpoczną słuchacze 2 i 3 oddziału Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Uczniom, słuchaczom, gronu pedagogicznemu  i wszystkim pracownikom ZSZ w Oleśnie życzymy samych sukcesów i owocnej pracy w nowym roku szkolnym.