Profilaktyka zdrowia kobiet

8 czerwca 2017 r., 31 i 18 maja 2017 r. uczennice z klas pierwszych technikum i szkoły zasadniczej wzięły udział w pogadankach „Profilaktyka zdrowia kobiet”. Zajęcia odbyły się na terenie nowoczesnej przychodni zdrowia „Vita” w Oleśnie przy ulicy Krasickiego, która została oddana do użytku w 2012 r. Spotkania z udziałem uczennic z naszej szkoły realizowane są od 4 lat dzięki uprzejmości państwa Niesłonych, lekarzy i właścicieli NZOZ „Vita” s.c. Tradycyjnie już osobą prowadzącą była położna środowiskowa, pani Karina Kuś – Jędrak, która podczas spotkań z uczennicami poruszyła szereg zagadnień związanych ze zdrowiem każdej kobiety, takich jak samokontrola piersi, okresowe badania cytologiczne, właściwe przygotowanie do wizyty w gabinecie lekarskim. Omówiła również zakres opieki nad kobietą w ciąży i po porodzie. Po zakończeniu spotkań dziewczyny otrzymały szereg ciekawych i użytecznych materiałów informacyjnych.