ZSZ Olesno

BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW
ORAZ INFORMACJA DODATKOWA
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ
ZAWODOWYCH IM. J. LOMPY W OLEŚNIE
Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.):

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009