ZSZ Olesno

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy

ul. Wielkie Przedmieście 41

46-300 Olesno

Tel/fax: 034 58 26 15


KRS 0000 336 126

REGON 160277111

NIP 576 15 54 743

KONTO Bank Spółdzielczy w Zawadzkim Oddział Olesno

87 8909 1032 0040 0400 2701 0001


Stowarzyszenie Przyjaciół

Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

Rozpoczęło Działalność

Jesteśmy Stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie.

Głównym celem naszej działalności jest wspieranie działań wychowawczych szkoły poprzez:

- udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,

- tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów ,

- upowszechniania turystyki, kultury fizycznej oraz sportu

- popularyzację zdrowego trybu życia,

-wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.