Próbny Egzamin Maturalny w Roku Szkolnym 2015/2016

Harmonogram matur próbnych listopad 2015

w Zespole Szkół Zawodowych im. J Lompy

L.P

Nazwa przedmiotu

Poziom

Klasa

Sale

data

4bm

4ih

4te

Pow

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


J. polski

podstawowy

17

24

18

 

59

40

900;

24.11.2015 wtorek


Matematyka

podstawowy

17

24

18

 

59

40

900;

25.11.2015 środa


Matematyka

rozszerzona

5

2

7

 

14

8

1400;

25.11.2015 środa


J. niemiecki

podstawowy

11

11

13

 

35

1;2;8

900;

26.11.2015 czwartek


J. angielski

podstawowy

6

13

5

 

24

3;5

900;

26.11.2015 czwartek


J. niemiecki

rozszerzona

8

4

10

 

22

1;2;8

1400;

26.11.2015 czwartek


J. angielski

rozszerzona

5

8

0

 

13

3;5

1400;

26.11.2015 czwartek


Biologia

rozszerzona

0

6

4

 

10

2;3

900;

27.11.2015 piątek


Fizyka

rozszerzona

2

0

7

 

9

1

900;

27.11.2015 piątek

10.

geografia

rozszerzona

5

2

0

 

7

2

900;

27.11.2015 piątek

11.

historia

rozszerzona

0

3

2

 

5

1

900;

27.11.2015 piątek

12.

informatyka

rozszerzona

1

2

0

 

3

16

900;

27.11.2015 piątek

13.

WOS

rozszerzona

0

2

0

 

2

2

900;

27.11.2015 piątek

14.

chemia

rozszerzona

0

0

1

 

1

2

900;

27.11.2015 piątek

15.

Historia muzyki

rozszerzona

0

1

0

 

1

8

900;

27.11.2015 piątek