Udział bierze 15 uczniów z naszej szkoły.
Opiekunem jest Pani Wiesława Galus.

W warsztatach bierze 16 uczniów po 4 osoby z klas:
2h
3h
2 ti
3 ti.