ZSZ Olesno - Regulamin

Regulamin Biblioteki
Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie


1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów
2
.  Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać:
- wypożyczając je do domu
- czytając na miejscu ( księgozbiór podręczny, księgozbiór zgromadzony w pracowniach, zbiory multimedialne)
3.
Jednorazowo można wypożyczać na 1 miesiąc
4.
Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem
5.
Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów biblioteki zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej lub zniszczonej ).
6.
Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane do domu pod koniec pracy biblioteki pod warunkiem ich zwrotu następnego dnia przed lekcjami pierwszej zmiany.
7.
Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
8.
.W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest do rozliczania z biblioteką
9.
Każdy czytelnik może korzystać z komputerów znajdujących się w bibliotece szkolnej nie dłużej niż przez 1 godzinę jednorazowo.
10.
Nie wolno wykorzystywać komputera do wysyłania SMS, posługiwania się programami typu Gadu-gadu, uczestniczenia w czatach ( z wyjątkiem czatów edukacyjnych, społeczno-politycznych lub tych podobnych za zgoda nauczyciela bibliotekarza ).
11.
W komputerach znajdujących się w bibliotece zabrania się instalowania własnych programów, używania własnych dyskietek i CD-romów.
12.
W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych .
13.
W bibliotece obowiązuje cisza.
14.
W przypadku uchylania się ucznia od obowiązków regulaminu, bibliotekarz powiadamia o tym fakcie wychowawcę.
15.
Wszelkie sprawy sporne wynikające z zapisów w regulaminie rozstrzyga dyrektor.