Komisja Rekrutacyjna 2017/2018


Załącznik Nr 7

do Zarządzenia

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 21kwietnia 2017r

 

 

SKŁAD SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSZ OLESNO ORAZ POSTĘPOWANIA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  1. mgr Katarzyna Wiecha – przewodnicząca
  2. mgr Wojciech Motus – z-ca przewodniczącego

  3. mgr Joanna Bryła – protokolant
  4. mgr Zygfryd Kulig – członek
  5. mgr Dariusz Rozik – członek
  6. mgr Anna Bednarek – członek
  7. kol. Dawid Szropa – członek
  8. kol. Roman Wolny – członek
  9. mgr Patrycja Prukop- członek

Zakres czasowy działania Komisji – od 21 kwiecień do 31 sierpnia 2017r

Zakres terytorialny działania Komisji – rejon działania ZSZ Olesno

 

Dyrektor ZSZ Olesno

 


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 5

Dyrektora ZSZ Olesno

  z dnia 21kwietnia 2017r

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkole ponadgimnazjalnej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018


Data

Nazwa zespołu

Nazwa szkoły

Adres zespołu/szkoły

Typ szkoły

Zawód

Liczba przyjętych

Liczba wolnych miejsc