Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Projekty - 2017


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2227065

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 132 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Artykuły

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie, które odbyło się w dniu 20.03.2012

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie,

które odbyło się w dniu 20.03.2012

 

 

Porządek obrad:

  1. Czynności organizacyjne
  2. Zatwierdzenie sprawozdania z  Walnego zgromadzenia z dnia 23 marca 2011 r
  3. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia
  4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
  5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia.
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
  7. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2012
  8. Określenie wysokości składki za rok 2012 oraz terminu jej wpłacania
  9. Sprawy różne

 I. Czynności organizacyjne

Przywitanie członków Stowarzyszenia, przedstawienia programu, lista obecności.

 II. Zatwierdzenie sprawozdania z  Walnego zgromadzenia z dnia 23 marca 2011 r

 Sprawozdanie zostało zatwierdzone jednogłośnie

 III. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia – patrz załącznik

 IV. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia – patrz załącznik

 W roku 2011 Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z Bankiem Żywności w Luboszycach. Współpraca ta polega głównie na pozyskiwaniu i rozdziale żywności pomiędzy najbardziej potrzebujących uczniów w szkole. Pozyskano 2322,4 kg żywności. Pomocą objęto 40 uczniów. Otrzymali oni paczki żywnościowe o masie 58,6kg. Wśród artykułów były między innymi: mąka pszenna, mleko, makaron, kasza, cukier ,masło , dżem , ser, musli, dania gotowe itp.

 2. Wolontariusze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy 23 i 24 września uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie „Podziel się Posiłkiem”.

Uczniowie zbierali żywność w następujących sklepach

- Biedronka w Oleśnie przy ulicy Kluczborskiej  (piątek, sobota)

- Sedal w Oleśnie przy ul. Słowackiego (piątek, sobota)

- Spółdzielnia PSS Społem z siedzibą w Oleśnie  przy ul. Kościuszki umożliwiła zbiórkę w kilku swoich placówkach (piątek, sobota)

- w sklepie przy ul. M. Curie Skłodowskiej,

- w sklepie „Lewiatan” przy ul. Częstochowskiej,

- oraz w Delikatesach na Rynku,

W sumie nasi wolontariusze zebrali 462,51 kg artykułów spożywczych wśród których były kasza, makaron, mąka, ryż, cukier, olej, słodycze, konserwy mięsne i rybne, przetwory owocowe, mleko i napoje. Żywność  ta zostanie rozdzielona pomiędzy  uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie.

 3. W piątek rano 2 grudnia Wolontariusze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespoły Szkół Zawodowych im. J. Lompy  rozpoczęli dyżury w wybranych sklepach na terenie Olesna  i zbierali ofiarowywane produkty dla Rodzin Uczniów ZSZ w Oleśnie w ramach  Świątecznej Zbiórki Żywności - akcji organizowanej przez Banki Żywności w całej Polsce której celem jest zebranie jak największej ilości produktów spożywczych, które przed Świętami Bożego Narodzenia trafią do najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Zbiórka odbywała się w  sklepie "Sedal" w Oleśnie przy ul. Słowackiego

oraz w trzech sklepach  Spółdzielni PSS Społem z siedzibą w Oleśnie  przy ul. Kościuszki:

- w sklepie przy ul. M. Curie Skłodowskiej,

- w sklepie „Lewiatan” przy ul. Częstochowskiej,

- oraz w Delikatesach na Rynku,

Wolontariusze zebrali 200 kg żywności.       Żywność ta została rozdzielona pomiędzy 36 uczniów naszej szkoły.

 4.  W grudniu Zarząd stowarzyszenia przyznał po raz drugi stypendia naukowe.

Zgodnie z regulaminem uhonorowało dwóch uczniów i są to:

Szymon Zwoliński  uczeń klasy IV technikum informatycznego

i  Kamil  Bartoszek uczeń klasy IIe z Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Stypendium  przyznano na okres 10 miesięcy od 1 września  do 30 czerwca roku następnego w wysokości 60zł miesięcznie, a więc w ciągu całego roku każdy Stypendysta otrzyma 600zł.

 

5. Od 25 marca 2011 roku do dnia dzisiejszego zarząd odbył 5 spotkań na których obradowano na tematy bieżące związane z działalnością Stowarzyszenia.

 

6. W chwili obecnej Stowarzyszenie tworzy 57 członków.

 

 V. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia.

 Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone jednogłośnie

 Sprawozdanie merytoryczne zostało zatwierdzone jednogłośnie

 VI. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – patrz załącznik

 VII. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2012

 Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia udzieliło Zarządowi absolutorium

 VIII. Określenie wysokości składki za rok 2012 oraz terminu jej wypłacania

 Ustalono, że wysokość  składki nie ulega zmianie i w roku 2012 wynosi 10zł.

Termin wpłaty to koniec kwietnia 2012r.

 IX. Sprawy różne

1. W chwili obecnej jesteśmy na etapie podpisywania umowy na kolejny rok z Bankiem Żywności w Luboszycach o pomoc żywnościową. W roku 2012 chcemy zgłosić 32 uczniów. Z uwagi na zmianę realizacji funduszy unijnych ilość została znacznie ograniczona. Będziemy chcieli zwiększyć pomoc uczestnicząc aktywniej w zbiórkach żywności na terenie Olesna.

2. Zwracamy się z prośba do wszystkich członków Stowarzyszenia o propagowanie przekazywania 1% odpisu na nasze stowarzyszenie. Zbliża się intensywniejszy okres rozliczeń dla tych którzy nie maja zwrotów a wię prosimy o przypomnienie w klasie i wśród znajomych. Pieniądze te stanowią podstawę przyznawania stypendium i innej działalności.

 3.  W dniu 13 marca 2012 roku w Oleskim Domu Kultury odbył się po raz trzeci szkolny konkurs „Mam Talent” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie.

Występy naszych uczniów oceniało także jury ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZSZ w osobach:

Prezes Joachim Rataj oraz członkowie Stowarzyszenia Dyrektor Horst Chwałek, p. Aneta Ulbrich i p. Zygfryd Lukosik.

Po pasjonującym współzawodnictwie i burzliwych obradach jury postanowiliśmy przyznać wyróżnienie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im J. Lompy w Oleśnie

Adamowi Malińskiemu za pokaz gry na perkusji.

Uczeń otrzymał bon upominkowy na kwotę 50 złotych do realizowania w oleskiej księgarni NOVA.

 4. W czasie ferii zimowych p. Urszula Marciniszyn, p. Zygfryd Lukosik i p. Joachim Rataj przygotowali projekt do Programu Leonardo da Vinci „Nowocześnie Nauczani Zawodowo”. W ramach tego programu chcemy wysłać dwie 10 osobowe grupy uczniów na praktykę do Ośrodka w Niemczech. Na początku marca otrzymaliśmy informacje że nasz projekt został zarejestrowany. Ostateczne wyniki będą pod koniec maja.

 5. Do Naszego Stowarzyszenia zwrócił się Polski Związek Niewidomych Koło Strzelce Opolskie z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu akcji uświadamiającej tragiczna sytuację w „ROGU AFRYKI” spowodowanej długoterminową suszą. Nasi wolontariusze w dniu 20 kwietnia będą rozdawać ulotki na terenie Olesna. Jest także prośba o przedstawienie tego zagadnienia na lekcjach wychowawczych. Jak tylko otrzymamy obiecane materiały to w Pokoju Nauczycielskim pojawi się wiadomość z prośbą do wychowawców.

 6.  Na pytanie Prezesa czy ktoś chce zabrać głos nikt się nie zgłosił

 

Zakończenie zebrania

 

 

Prezes mgr inż. Joachim Rataj


Walne Zgromadzenie Członków

OGŁOSZENIE

W dniu 20.03.2012 (wtorek)

odbędzie się po Radzie Szkoleniowej (godzina 17)

Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

 Spotkanie odbędzie się  sali nr 15

w Zespole Szkół Zawodowych im J. Lompy w Oleśnie

przy ul. Wielkie Przedmieście 41

Serdecznie Zapraszamy Wszystkich Członków

 

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im J. Lompy

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im J. Lompy

Pragniemy poinformować, że przygotowany w ramach programu Leonardo da Vinci "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" wniosek projektu pod nazwą "Nowocześnie nauczani zawodowo" dotyczący odbycia praktyk zawodowych przez uczniów Naszej Szkoły w Ośrodku Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą podlegającemu Zakładowi Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii został zweryfikowany pod względem formalnym i przyjęty do dalszego opiniowania przez ekspertów Programu.

W projekcie przewidziano udział uczniów technikum budowlanego oraz technikum kucharskiego. Uczniowie klas drugich i trzecich będą stanowili dwie 10 osobowe grupy. Technik kucharz w praktyczny sposób zapozna się z narodowa kuchnią niemiecką, a technik budownictwa pozna podczas zajęć na warsztatach zasady nowoczesnego wykonywania powłok malarskich.

Uczestnicy stażu oprócz nabywania umiejętności praktycznych zawodowych będą uczestniczyli w różnych wycieczkach pozwalających zapoznać się z kulturą i zabytkami okolicy. (Przewiduję się np. wycieczkę do Berlina)

Projekt przygotowali i koordynują Prezes Joachim Rataj oraz Urszula Marciniszyn i Zygfryd Lukosik.

Przekazanie 1 %

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Józefa Lompy

KRS 0000 336 126

REGON 160277111

NIP 576 15 54 743

KONTO Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem  Oddział Olesno

87 8909 1032 0040 0400 2701 0001

Ul. Wielkie Przedmieście 41

46-300 Olesno

Prosimy o Przekazanie 1%

Na Rzecz Stowarzyszenie Przyjaciół

Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im Józefa Lompy w Oleśnie jest organizacją  pożytku publicznego działającym przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie.

Działamy już trzeci rok. Nasza główna działalność to współpraca z Bankiem Żywności  w Luboszycach w zakresie pomocy uczniom przez rozdawanie produktów spożywczych pozyskanych od Banku lub zebranej w corocznych zbiórkach "Podziel się Posiłkiem" oraz Świątecznej , przez naszych wolontariuszy.

W czasie ubiegłorocznych Jasełek przyznaliśmy po raz drugi stypendia dla naszych najlepszych uczniów. Stypendium to otrzymuje jeden uczeń z Technikum i jeden uczeń z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na koniec tego roku szkolnego chcemy także nagrodzić uczniów, którzy zostaną laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad, konkursów i zawodów.

Działalność swoją finansujemy ze składek członkowskich, darowizn, dotacji i ofiarności publicznej, możliwości pozyskania 1% odpisu podatkowego oraz  dochodów z własnej działalności statutowej .

Pozyskane pieniądze z Państwa odpisu podatkowego pozwolą na dalszą działalność.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu możecie państwo znaleźć na stronie internetowej szkoły www.zszolesno.pl w zakładce Stowarzyszenie

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego w związku z czym możecie Państwo przekazać na nasze konto darowiznę stanowiącą 1% podatku. W celu dokonania odpisu wystarczy w punkcie H wpisać dane naszego stowarzyszenia

Życzenia

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl