Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2664654

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Projekt systemowy nr POKL.09.02.00-16-017/11 pn. „Innowacyjna szkoła zawodowa III” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Projekt opiera się na doświadczeniach naszego Ośrodka we wprowadzaniu do szkół innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Będzie on wspierał programy rozwojowe szkół, ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT. W szczególności obejmuje przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT, opracowanie projektów międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi ICT.  Zostaną w nim wykorzystane nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Nauczyciele poprowadzą zajęcia dodatkowe dla minimum 1000 uczniów w formie kształcenia modułowego.
Projekt zakłada udział uczniów, dyrektorów i nauczycieli 25 szkół kształcących zawodowo z terenu województwa opolskiego.


Z każdej szkoły zostanie przeszkolonych 4 nauczycieli oraz 1 szkolny lider ICT (dyrektor lub wicedyrektor). Każdy z nauczycieli weźmie udział w 30 godz. zajęciach stacjonarnych i 40 godz. e-learningowych według następujących modułów:

  • "Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT w nauczaniu" 10 godz. - prowadzone przez specjalistów z WODIiP Opole
  • „Narzędzia ICT w dydaktyce- prowadzone przez specjalistów z WODIiP Opole
  • "Kształcenie z wykorzystaniem formy WEBQUEST" 10 godz. - prowadzone przez specjalistów z WODIiP Opole

Nauczyciele przeprowadzą 20 godzinne zajęcia pozalekcyjne w szkole według własnego scenariusza wypracowanego podczas warsztatów metodycznych (cztery grupy po minimum 10 uczniów). Oznacza to 2400 dodatkowych godzin dydaktycznych w szkołach finansowanych z budżetu Projektu.

W każdej z 20 szkół eksperci ds. kształcenia modułowego przeprowadzą 4 godz. warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, których efektem będą opracowane przez nauczycieli i zrecenzowane przez specjalistów scenariusze zajęć w formie kształcenia modułowego.

Dla minimum 100 uczniów zorganizowane zostaną 4 tygodniowe staże i praktyki zagraniczne w nowoczesnych firmach na terenie Niemiec.

Dla uczniów zostanie zorganizowany konkurs "Mam wizję - mam plan", w którym uczniowie tworząc 3 osobowe zespoły będą zakładać wirtualne firmy. Na specjalnie przygotowanej w tym celu platformie dydaktycznej firmy będą się reklamowały oraz przedstawiały swoje business plany. Stworzony zostanie ranking firm z możliwością głosowania przez internautów, a w ścisłym finale jury składające się z opolskich przedsiębiorców wyłoni zwycięzcę.

Na zajęcia z uczniami zostaną zakupione tablice interaktywne lub zestawy Testico (do wyboru), podręczniki i poradniki w wersji książkowej lub elektronicznej, oprogramowanie według ukierunkowania branżowego szkoły, pomoce dydaktyczne, a także materiały biurowe. Szkoły będą mogły również wypożyczać zestaw Testico + netbook, tablicę interaktywną + netbook oraz 4 zestawy klocków Lego Minstorms.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie będzie działał "Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej", w ramach którego organizowane będą: wyjazd studyjny, konferencje i spotkania z zaproszonymi specjalistami. Tematyka spotkań podyktowana będzie potrzebami dyrektorów należących do klubu.


Dla nauczycieli i dyrektorów zorganizowana będzie konferencja promujące nowe technologie w edukacji, a dla ponad 400 uczniów 2 ekskluzywne konferencje "Planowanie kariery zawodowej" prowadzone przez wybitną specjalistkę z Uniwersytetu Śląskiego.

Grupa 40 najaktywniejszych uczniów wraz z nauczycielami pojedzie w marcu na targi nowych technologii CeBIT Hannover 2012.

Projekt podsumowany zostanie podczas happeningu zorganizowanego na scenie plenerowej w centrum Opola, gdzie wszystkie szkoły będą miały możliwość promowania swojej placówki.

 


Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl