Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2664624

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Innowacyjna Szkoła Zawodwa I

Projekt systemowy nr POKL.09.02.00-16-017/09 pn. "Innowacyjna szkoła zawodowa" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionac", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".
Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Projekt opiera się na doświadczeniach WODIP-u we wprowadzaniu do szkół innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Będzie on wspierał programy rozwojowe szkół, ukierunkowane na wyrów-nywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT. W szczególności obejmuje przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT, opracowanie projektów międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi ICT. Projekt promuje ideę nauczania problemowego. Zostaną w nim wykorzystane nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Dzięki temu zajęcia będą atrakcyjne dla uczniów i pobudzą ich do własnych analiz, dedukcji, rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia oraz współdziałania.
Projekt zakłada udział uczniów i nauczycieli z 30 szkół województwa opolskiego. Z każdej szkoły zostanie przeszkolonych 4 nauczycieli w naszej szkole: Magdalena Piastowska, Katarzyna Cisińska, Monika Michnik, Andrzej Suder oraz 1 szkolny koordynator projektu. Nauczyciele przeprowadzą 30 godzinne zajęcia pozalekcyjne w szkole według własnego scenariusza (cztery grupy po minimum 10 uczniów). Oznacza to 120 dodatkowych godzin dydaktycznych w szkole finansowanych z budżetu Projektu. Uczniowie wyróżniających się szkół  będą mogli uczestniczyć również w kursach specjalistycznych, nadających im dodatkowe uprawnienia w swoim lub pokrewnym zawodzie (np. uprawnienia SEP, prawo jazdy kategorii "C").
Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Projekt opiera się na doświadczeniach WODIP-u we wprowadzaniu do szkół innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Będzie on wspierał programy rozwojowe szkół, ukierunkowane na wyrów-nywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT. W szczególności obejmuje przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT, opracowanie projektów międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi ICT. Projekt promuje ideę nauczania problemowego. Zostaną w nim wykorzystane nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Dzięki temu zajęcia będą atrakcyjne dla uczniów i pobudzą ich do własnych analiz, dedukcji, rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia oraz współdziałania.

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl