Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2718280

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2

  
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 2

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 11 lutego 2019r.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO SZKÓŁ  WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSZ OLESNO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

I. Publiczne technika i branżowe szkoły I stopnia ( Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia Nr 1 im. Józefa Lompy i Technikum Nr 1 im. Józefa Lompy ).
1. Podanie o przyjęcie do szkoły – wydruk z elektronicznego systemu naboru.
2. Świadectwo ukończenia szkoły (gimnazjum/szkoła podstawowa).
3. Zaświadczenie wydane przez właściwy OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego.
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
5. Trzy podpisane fotografie.
6. Karta zdrowia.
7. Wniosek bilansowy 14 – latka.
8. Zaświadczenie o przyjęciu z dniem 1 września danego roku na praktyczną naukę zawodu w wybranym zakładzie. Umowę o naukę zawodu z zakładem uczeń winien przedłożyć szkole w ciągu 30 dni od daty jej podpisania ( dot. uczniów branżowej szkoły I stopnia ).

9. Uczniowie, którzy nie ukończyli 16 roku życia przed 1 września danego roku winni dostarczyć opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o zdolności  do kształcenia zawodowego ( dot. uczniów branżowej szkoły I stopnia ).
 

II. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

1. Podanie o przyjęcie do szkoły – wzór podania do pobrania w sekretariacie szkoły.

2. Dwie podpisane fotografie.

3. Świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu
 

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl