Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2769226

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

ZSZ na Facebook

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy - cz. II

Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób czują się związani z Oleska Zawodówką prosimy o powiększenie grona naszego Stowarzyszenia.

Każda inicjatywa i jakiekolwiek wsparcie

(finansowe, rzeczowe, doradcze i inne) jest bardzo mile widziane.

Chcielibyśmy, aby wszystkim nam przyświecały słowa M. Schelera,

który powiedział:

 

„Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy coś daje.

Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać”

Aby zostać członkiem zwyczajnym, należy wypełnić deklarację

(wzór deklaracji do pobrania w sekretariacie szkoły i tam także można uzyska wszelkie informacje o Nas) a także uiścić składkę w wysokości 15 złotych rocznie.

 

Członkiem zwyczajnym, zgodnie z § 12 p. 1 Statutu Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

Osoby zainteresowane działalnością w Stowarzyszeniu bądź udzieleniem wsparcia finansowego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:   34 358 26 15;  696 812 527

lub elektroniczny: zszolesno@o2.pl

O szczegółowych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie będziemy informować na bieżąco, na stronie internetowej szkoły: www.zszolesno.pl.


Celami Stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły

2. Udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej.

3. Wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.

4. Promowanie zdrowego stylu życia, upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu.

5. Popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej najlepszych wychowanków, pedagogów i uczniów.

6. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – wspierać organizacje zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Pozyskiwanie środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły od sponsorów oraz dobrowolnych wpłat od innych ofiarodawców.

2. Sponsorowanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych.

3. Sponsorowanie nagród laureatom organizowanych konkursów.

4. Współpracę z samorządem terytorialnym, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, politycznymi i zawodowymi.

5. Promowanie osiągnięć szkoły i ich wychowanków.

6. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły i jej otoczenia

7. Organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek.

8. Organizację imprez naukowych, kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych.

9. Prowadzenie działalności wydawniczej, głównie folderów, broszur i informatorów.

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl