Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2769172

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

ZSZ na Facebook

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

W dniu 27.03.2018 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

Którego porządek obrad był następujący

 

  1. Czynności organizacyjne

  - przywitanie zebranych

  - wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  - stwierdzenie prawomocności zebrania

  - wybór komisji uchwał i wniosków

  2. Zatwierdzenie sprawozdania z  Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2017r

  3. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia

  4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia

  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

  6. Dyskusja nad sprawozdaniami

  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia.

  8. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia.

  9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2017

  10. Przedstawienie planu działania na rok 2018

  11. Określenie wysokości składki za rok 2018 oraz terminu jej wpłacania

  12. Dyskusja

  13. Przyjęcie uchwał

  14. Sprawy różne

  15. Odczytanie sprawozdania komisji uchwał i wniosków

  16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

   

  Na stronie www.zszolesno.pl w zakładce „Stowarzyszenie” zamieszczono:

   

  1. Informacje o stowarzyszeniu

  2. Sprawozdanie merytoryczne

  2. Sprawozdanie finansowe

  Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

  46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

  ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl