Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2664669

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Zasady rekrutacji 2018/2019 - zarządzenie wewnętrzne nr 3

ZASADY REKRUTACJI

DO  SZKÓŁ WCHODZĄCYCH

W SKŁAD

ZESPOŁU  SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. JÓZEFA LOMPY W OLEŚNIE

ORAZ ZASADY REKRUTACJI

NA KWALIFIKACYJNE KURSY  ZAWODOWE NA ROK

SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

Olesno, 7 lutego 2018r

Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2018

Na podstawie Zarządzenia Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas l publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy l trzyletniej branżowej szkoły l stopnia oraz na semestr pierwszy klas l publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie opolskim zarządza się co następuje:

Podstawa prawna:

Na podstawie art 154 ust* l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., póz. 60} oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r, w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły l stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r,, póz. 586) oraz na podstawie art, 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1943, z późn. zm.) celem przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 ( dotyczy szkół wchodzących w skład ZSZ w Oleśnie ) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły l stopnia na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019 stanowiące załącznik Nr 1.

§ 2

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy l trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019 stanowiące załącznik Nr 2.

§ 3

Wszelkie informacje o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych będą  umieszczane w formularzu dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

§ 4

Informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjainych w województwie opolskim będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu stanowiące załącznik Nr 3.

§ 5

Zasady rekrutacji – załącznik nr 4 do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora ZSZ w Oleśnie z dnia

7 lutego  2018r.

 

§ 6

 

§ 6

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na KKZ – załącznik nr 12.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2018r


 

 

 Dyrektor ZSZ w Oleśnie


 


 


Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl