Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2664688

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2

Projekt ,,Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - poddziałanie 9.2.1

Projekt jest realizowany przez:

 • Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
 • Politechnikę Opolską
 • miasto Opole w oparciu o działania podjęte w pierwszej edycji projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”.

 

Okres realizacji

1 sierpnia 2016 r. - 31 lipca 2018 r.

 

Planowane są następujące działania:

1. Udrożnienie kanałów informacyjnych oraz skojarzenie szkół z przedsiębiorcami, zwłaszcza w wymiarze lokalnym

2. Wsparcie w zawiązywaniu stałej współpracy szkół z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami

3. Utworzenie i kontynuacja multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking” – spotkania robocze w firmach, wizyty studyjne wspierające zastosowanie idei design thinking    w praktyce

4. Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw

5. Wyjazdy studyjne do firm krajowych i zagranicznych – czerpanie wzorców nauki i wykonywania zawodu z najlepszych przykładów

6. Wsparcie nauczycieli praktycznej nauki zawodu w firmach

7. Staże szkoleniowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego w firmach współpracujących ze szkołami

8. Miesięczne staże dla uczniów w wybranych zakładach pracy

9. Akademia Biznesu – organizacja spotkań uczniów z lokalnymi autorytetami biznesowymi – prezentacja sylwetek osób, które osiągnęły sukces zawodowy

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 • Wyposażenie 50 szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego -  50 x 120 000 zł = 6 000 000 zł
 • Wyposażenie 50 szkół w pracownie FIZYCZNO-CHEMICZNE -  50 x 20 000 zł = 1 000 000 zł
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne pracownie w procesie nauczania (nauczyciel opiekun pracowni)
 • Rozbudowa sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców
 • Utrzymanie portalu "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"
 • „Dzień bezpiecznej jazdy” - zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach -  20 dni
 • 30 godz. zajęć pilotażowych dla uczniów w nowoczesnych pracowniach kształcenia zawodowego - 1600 uczniów (2 grupy/szkołę)
 • 1150 czterotygodniowych staży i praktyk dla uczniów
 • Organizacja 4 seminariów połączonych z warsztatami dla uczniów, związanych z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej - 500 uczniów
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych -  50 uczniów
 • 13 wyjazdów studyjnych dla uczniów na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm - 520 uczniów  (średnio 1 wyjazd: 40 uczniów + 10 opiekunów)
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia w formie „projektu edukacyjnego” z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe - 2000 uczniów (4 grupy/szkołę)
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje językowe z naciskiem na języki obce zawodowe - 500 uczniów (1 grupa/szkołę)
 • Organizacja na terenie szkół "Szkolnych Ośrodków Kariery" oraz konkursu "Mam wizję - mam plan"
 • Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 500 uczniów
 • 16 spotkań uczniów z lokalnym biznesem oraz instytucjami rynku pracy – tzw. Szkolna Akademia Klubu 150
 • 10 wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach - obserwacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiedzanie parków maszynowych, rozmowa z technologami, menedżerami, specjalistami HR, etc.
 • Zawiązanie i działalność 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych "design thinking"
 • Przejęcie, udoskonalenie i utrzymanie platformy „Edunawigator”, dostosowanie narzędzia do potrzeb szkół, pracodawców oraz OCRG jako efektywnej platformy wymiany informacji
 • Realizacja nagrań dla zespołów muzycznych i solistów w studio nagrań RCRE dla 200 uczniów
 • Kampania promocyjna w mediach regionalnych
 • Uroczyste podsumowanie projektu w AMFITEATRZE OPOLSKIM


Łączny budżet projektu: 18 843 000 zł (w tym wkład własny szkół 15% 2 826 450 zł)
Okres realizacji: 01.08.2013 - 31.05.2015.

 

Szkolnym koordynatorem projektu jest Brygida Libera

Koordynatorem Szkolnego Punktu Informacji i Kariery jest Anna Bednarek

 

Do udziału w projekcie w naszej szkole wytypowane zostały dwa zawody

 • Technik informatyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl