Zespół Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w oleśnie

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Biblioteka

BIP - Powiat Oleski


DKMS


Dakar 2016 wydarzenia

Statystyka

Odsłon : 2664680

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Wykaz dokumentów


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 19 lutego 2016r

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKÓL WYCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSZ OLESNO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

I. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ( Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. Józefa Lompy i Technikum Nr 1 im. Józefa Lompy )

1. Podanie o przyjęcie do szkoły – wydruk z elektronicznego systemu naboru lub wzór do pobrania na stronie internetowej szkoły

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum

3. Zaświadczenie wydane przez właściwy OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego

4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza medycyny pracy

5. Trzy podpisane fotografie

6. Karta zdrowia

7. Wniosek bilansowy 14 – latka

8. Zaświadczenie o przyjęciu z dniem 1 września danego roku na praktyczną naukę zawodu w wybranym zakładzie. Umowę o naukę zawodu z zakładem uczeń winien przedłożyć szkole w ciągu 30 dni od daty jej podpisania ( dot. uczniów zasadniczej szkoły zawodowej )

9. Uczniowie, którzy nie ukończyli 16 roku życia przed 1 września danego roku winni dostarczyć opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o zdolności do kształcenia zawodowego ( dot. uczniów zasadniczej szkoły zawodowej )


II. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

1. Podanie o przyjęcie do szkoły – wzór podania do pobrania w sekretariacie szkoły 

2. Dwie podpisane fotografie

3. Świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu

 


 
Załącznik Nr 2

do Zarządzenia

Dyrektora ZSZ Olesno

z dnia 19 lutego 2016r

 

Na rok szkolny 2016/2017 przewiduje się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w zakresie następujących kwalifikacji.

1. A22 – prowadzenie działalności handlowej 

(kwalifikacja wyodrębniona dla zawodu technik handlowiec i technik księgarstwa)


2. B30 - sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

(kwalifikacja wyodrębniona dla zawodu technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg  i mostów kolejowych)


3. E14 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

(kwalifikacja wyodrębniona dla zawodu technik informatyk)


4. M42 – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

(kwalifikacja wyodrębniona dla zawodu technik pojazdów samochodowych) 

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

46- 300 Olesno                                                                                                                               tel.-fax. (34) 358+26+15

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                        zszolesno@o2.pl