Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

w oleśnie

ZAPROSZENIE DO V EDYCJI KONKURSU W 2015r.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu

zapraszają do udziału
w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim
dla uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem:

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

Stypendysta

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego to prestiżowe uhonorowanie osób, które osiągają wysokie wyniki w nauce, a także biorą udział w różnego typu konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Podobnie jak w roku poprzednim, wśród uczniów ZSZ w Oleśnie znaleźli się kandydaci, którzy swoją postawą zasłużyli na tego typu wyróżnienie. Najlepszym okazał się Paweł Neugebauer, uczeń 3 klasy technikum elektrycznego. Osiągnięcia Pawła są imponujące, świadczy o tym nie tylko wysoka średnia ocen(5,11), ale również udział w licznych zawodach sportowych, a także drużynowy udział w zawodach Pierwszej Pomocy. W tej dyscyplinie drużyna zajęła pierwsze miejsce na szczeblu powiatowym i piąte na szczeblu wojewódzkim. Oprócz tego, że Paweł jest niezwykle sumiennym i pracowitym uczniem, to jest również młodym człowiekiem, który ma swoje pasje i zainteresowania. Pierwszą z jego pasji jest fotografia. W wolnym czasie szuka plenerów, które uwiecznia na swoich zdjęciach. Jak sam mówi, część pieniędzy uzyskanych ze stypendium przeznaczy na zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Drugą jego pasją są militaria. Od trzech lat bierze udział w grze terenowej o charakterze militarnym- Airsoft Militaria. Dla Pawła to nie tylko dobra zabawa, ale również plan na przyszłość, bo jak sam mówi zamierza zostać żołnierzem zawodowym. Gdyby jednak nie udało mu się zrealizować tego marzenia, to zamierza kontynuować naukę w swoim zawodzie na Politechnice Opolskiej. Przed Pawłem jeszcze pracowity czas nauki, więc życzymy mu sukcesów w nauce, a w przyszłości realizacji postawionych sobie celów i planów!

Egzamin na kwalifikacje B 18,E 07 i E 12.

W dniu 8 stycznia w naszej szkole odbyła się część pisemna egzaminu na kwalifikacje B 18, E 07 i E 12

zobacz zdjęcia>>>

Kamil

      Zginął śmiercią tragiczną uczeń naszej szkoły

Kamil Kaczmarek (1995-2014.12.21)


 


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę 24 grudnia o godz.12.00

w Kościele pw. św.Piotra i Pawła w Sierakowie Śl.


      „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem"

Księga Koheleta


Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy 

46-300 Olesno                                                                                                                                                 tel./fax.(34) 358-26-15 

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                                  zszolesno@o2.pl