Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

w Oleśnie

Statystyka

Odsłon : 464088

Szukaj

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 126 gości 

 QR Code
Slide Qr Code by Wegemaluch.pl

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

W dniu 24.03.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy

Którego porządek obrad był następujący

 

 1. Czynności organizacyjne

- przywitanie zebranych

- stwierdzenie prawomocności zebrania

 1. Zatwierdzenie sprawozdania z  Walnego zgromadzenia z dnia 20 marca 2014 r
 2. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia
 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia.
 6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2014
 7. Określenie wysokości składki za rok 2015 oraz terminu jej wpłacania
 8. Przyjęcie uchwał
 9. Rozwiązanie zarządu i komisji rewizyjnej
 10. Wybory zarządu i komisji rewizyjnej  - wybory uzupełniające
 11. Sprawy różne

 

Na stronie www.zszolesno.pl w zakładce „Stowarzyszenie” zamieszczono:

 1. Sprawozdanie merytoryczne

2. Sprawozdanie finansowe

3. Skład zarządu po wyborach

 

KLASA IV ih NA KRĘGLACH

24 kwietnia pożegnaliśmy klasy maturalne, zanim to jednak nastąpiło dzień przed rozdaniem świadectw klasa IV ih spędziła ostatnie wspólne chwile na grze w kręgle. W kręgielni „Manhattan” w Kochanowicach na 4 torach rywalizowały ze sobą drużyny informatyków i handlowców. Oprócz sportowej rywalizacji i zabawy były również wspomnienia  4 lat spędzonych w ZSZ. Wspominano momenty śmieszne , ale również chwile trudne. Chociaż  nauka w szkole rzadko bywa dla młodych ludzi przyjemnością to jednak większość uczniów kl.IV ih  stwierdzała,że będzie jej brakowało wspólnych spotkań.

zobacz zdjęcia>>>

Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

Nagroda

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy w Oleśnie

Korzystając z uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego

dla klas kończących Technikum,

Joachim Rataj, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół

Zespołu Szkół Zawodowych

im. Józefa Lompy wręczył nagrodę pieniężną

 

Kolejna nagrodę w wysokości 200 zł została wręczona

Sabinie Kaska

uczennicy klasy  4ih technikum handlowego

za udział zdobycie tytułu finalisty

w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie

Bibliologicznej i Informatologicznej


Organizatorem olimpiady była Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Celem Olimpiady jest umożliwienie młodzieży sprawdzenia się  oraz rozwinięcia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej książki i informacji, a także związanych z nimi pojęć: ilości, jakości, promocji. W założeniu program Olimpiady koncentruje się na współczesności i przyszłości bibliologii i informatologii, a w szczególności na ich znaczeniu we współczesnym, często rozumianym interdyscyplinarnie, społeczeństwie informacyjnym. Olimpiada była trzy etapowa, a Sabina dotarła do etapu Centralnego i zdobyła tytuł finalisty. Opiekunem uczennicy była pani mgr Renata Jerka.

  

Przybory - MaturaZespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy 

46-300 Olesno                                                                                                                                                 tel./fax.(34) 358-26-15 

ul. Wielkie Przedmieście 41                                                                                                                                  zszolesno@o2.pl